terugMartiniStad Groningen Weblink aanmelden/laten wijzigen

Categorie:
  anders :
Eventueel adres
van uw pagina
Enige regels tekst,
mogelijke verduidelijking,
eventueel wijziging:
(max 6 regels)
email-adres:
Geef aan of u de onderstaande gegevens ook zichtbaar wilt hebben op het inernet.
Zichtbaar Niet zichtbaar
Uw naam:
telefoonnummer:
Fax:
straat, nummer:
postcode en
woonplaats:
bericht aan MartiniStad
 

De gegevens die u doorgeeft staan op internet. Dat wil zeggen zijn openbaar. De gegevens waarvan u aangeeft dat die niet zichtbaar moeten zijn worden niet op internet opgeslagen, nog in andere vorm of database van welke soort dan ook, bij ons. Wij gebruiken die gegevens enkel om bij fouten in de aanmelding, of bij twijfel over de serieusheid van de aanmelding contact op te nemen.