terugvolgende bladzijdeMartinitoren Historie Groningen

martinitoren

Bouwgeschiedenis
1215 - 1408 eerste toren, f 30 meter, Romaanse stijl door blikseminslag ingestort
1452 - 1465 tweede toren, 45 meter, half steen en half hout, verwoest door blikseminslag
1469 - 1482 bouw van de derde huidige toren, 127 m, 7 tran sen, geheel van steen, Gothische stijl.
1503-1577 brand door vreugdevuren op de toren vanwege de aftocht der Spaanse en Wallonische troepen.
Toren stort in tot 69 meter.De klokken vallen naar beneden.
1503-1578 plaatsing en eerste luiding van 3 luidklokken, waaronder de Salvator
1619 - 1627 restauratie van het bovenste deel van de huidige houten bekroning; toren is nu + 97 m hoog.
Plaatsing van de windvaan, het paard van St.Martinus de schutspatroon van de stad.
1661 - 1671 nieuw klokkespel + slagwerk, 40 klokken gegoten door Hemony in Amsterdam
1672 beleg door 'Bommen Berend', troepen van deBisschop van Munster.Toren dient als doelwit voor de vijand, het uurwerk wordt beschadigd. De bevrijding van dit beleg wordt nog elk jaar op 28 augustus gevierd.
1676 - 1677 herstel bliksem- en oorlogsschade
1786 - 1788 klokken worden voor het eerst verhangen
03-03-1822 blikseminslag doet de windvaan naar beneden storten waarbij politiecommissaris Wartum en een jongen worden gedood.
1836 brand door blikseminslag
1837 - 1838 plaatsing van bliksemafleider
1866 de wijzerplaten krijgen minutenwijzers
1889 - 1894 restauratie van de toren voor een bedrag van f 91.894.06
1936 - 1948 fundering van koeiehuiden wordt vervangen door beton De restauratie gaat tijdens de Tweede Wereldoorlog gewoon door. De bezetters hadden een luisterpost voor vliegtuigen op de toren geplaatst.
1944 de firma Eysbouts uit Asten voltooit de restauratie van het carillon, automatisch speelwerk en het nieuwe uurwerk
1945 tijdens de bevrijding beschadigt granaatvuur de nieuwe bekleding
17-09-1948 plechtige overdracht van de gerestaureerde toren aan de gemeente
1981 de totale kosten van de restauratie bedroegen fl  900.000,==