terugMartiniStad Groningen Geschiedenis

Stichting Historie Joods Groningen

De Stichting Historie Joods Groningen beoogt de geschiedenis van de joodse gemeenschappen in stad en provincie Groningen in beeld te brengen door middel van wisselende activiteiten, waaronder thematentoonstellingen op diverse locaties.

Andere Groningers on-line